STORE POLICY

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Hello ENZO - Kromvenlaan 28A te 2960 Brecht
info@hello-enzo.com - BE0670551003

1) ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website hello-enzo.com van Sarah Vandeweert, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kromvenlaan 28A, 2960 Brecht, BTW BE0670551003, (hierna "Hello ENZO") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hello ENZO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hello ENZO aanvaard zijn.

 

2) PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3) AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hello ENZO niet. Hello ENZO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen-verbintenis. Hello ENZO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail: info@hello-enzo.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hello ENZO. Hello ENZO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4) BETALING

Hello ENZO maakt gebruik van het betaalplatform Stripe. Hier kan je veilig betalen met:


- Visa / Mastercard
- iDEAL (enkel voor Nederlandse klanten)
- Bancontact
- Bankoverschrijving (handmatig)

- Paypal

 

Kies je voor één van de eerste 3 opties dan wordt je bestelling binnen de 24 uur verwerkt.

Kies je voor bankoverschrijving dan moet je de betaling binnen 5 werkdagen uitvoeren. De bestelling wordt verwerkt wanneer het geld op de rekening staat. Wil je dat je bestelling binnen de 24 uur wordt verwerkt, ondanks je per overschrijving betaald? Mail dan het bewijsje van betaling naar info@hello-enzo.com.

5) LEVERING

De klant heeft de keuze om de artikelen zelf af te halen op het adres hierboven vermeld of deze te laten leveren door Mondial Relais/DPD/Bpost. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa. Wenst u de artikelen elders te laten leveren? Neem dan contact op via info@hello-enzo.com.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Afhankelijk van het soort artikel kan een specifieke of afwijkende levertermijn worden bepaald. Dit wordt duidelijk aangegeven in de webshop.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld via info@hello-enzo.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Hello ENZO was geboden.

Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten naar België, Frankrijk en Nederland.

6) HERROEPINGSRECHT & RUILEN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hello ENZO.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gepersonaliseerde producten, producten uit onze sale afdeling, fopspenen of zaken die speciaal op maat gemaakt worden kunnen niet teruggestuurd worden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hello ENZO via mail info@hello-enzo.com op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan INTENS heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hello ENZO zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast of bekeken worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Bij ontvangst van de retour kan de Klant een ander item kiezen of stuurt Hello ENZO de Klant een gift card ter waarde van de oorspronkelijke orderwaarde. Artikelen uit de sale categorie worden niet teruggenomen.

7) GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Hello ENZO klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hello ENZO.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hello ENZO zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

8) KLANTENDIENST & KLACHTEN

De klantendienst van Hello ENZO is bereikbaar via e-mail op info@hello-enzo.com of per post op het volgende adres Kromvenlaan 28A, 2960 Brecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

9) PRIVACY
De gegevens van onze Klanten, worden niet aan derden doorgegeven. Hello ENZO mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van zijn producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@hello-enzo.com.

10) EIGENDOMSRECHT
Geen enkele gegevens of foto's van op de site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Hello ENZO.

11) KORTINGSCODES, ACTIES & CADEAUBONNEN

Voor alle kortingscodes en cadeaubonnen geldt:

 • de bon is enkel geldig bij ingave van de code bij het afrekenen online.

 • de bon is geldig gedurende de  vermelde periode;

 • de bon kan maar één keer worden gebruikt;

 • de bon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;

 • dupliceren van de bon of het verspreiden van het bonnummer of andere gegevens van de bon is verboden;

 • wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de bon wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door HELLO ENZO niet gewenste effecten, is HELLO ENZO gerechtigd, de werking van bepaalde bons op te schorten of de betreffende bons geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende bons naar eigen inzicht van HELLO ENZO gehonoreerd of gecompenseerd worden.

 • bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de bon(s), is HELLO ENZO gerechtigd de bon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen bonvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

 • de bon is niet cumuleerbaar met andere acties (1 bon per aankoop);

 • betreft de bon een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie;

 • alle artikelen gekocht uit de sale categorie worden niet teruggenomen.

© 2020 by INTENS design

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon